TÜRK STANDARDI (TS EN 10219-1)

                                                                                  TÜRK STANDARDI


TS NO:     TS EN 10219 - 1


KABUL TARİHİ:   20.03.2008


HAZIRLIK GRUBU:   Metalurji İhtisas Grubu


YÜRÜRLÜK DURUMU:   U (Yürürlükteki Standard/Standard)


BAŞLIK:   Yapısal çelik borular - Dikişli, alaşımsız, ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş - Bölüm 1: Teknik teslim şartları


BAŞLIK (İNG):   Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions


KAPSAM:   Bu standard, soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş yapılarda kullanılan daire, kare veya dikdörtgen kesitli borular ile soğuk şekillendirmenin ardından ısıl işleme tabi tutulmamış yapı borularının teknik teslim şartlarını kapsar.


KAPSAM (İNG):   This part of this European Standard specifies the technical delivery requirements for cold formed welded structural hollow sections of circular, square or rectangular form and applies to structural hollow sections formed cold without subsequent heat treatment.


YARARLANILAN KAYNAK:   EN 10219-1:2006


ULUSLARARASI KARŞILIKLAR: DIN EN 10219-1 -EQV; BS EN 10219-1 -EQV; NF A49-540-1 -EQV; EN 10219-1 -EQV


TERCÜME EDİLDİĞİ STD:   EN 10219-1


ICS KODU:   TS EN 287-1 :2007;  TS 138 EN 10002-1 :2004;  TS EN 10020 :2003;  TS 550 EN 10021 :1996;  TS EN 10027-1 :2007;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10045-1 :1999;  TS 1112 EN 10052 :2002;  TS EN 10168 :2005;  TS EN 10204 :1996;  TS EN 10219-2 :2006;  TS EN 10246-3 :2005;  TS EN 10246-5 :2005;  TS EN 10246-8 :2005;  TS EN 10246-9 :2005;  TS EN 10246-10 :2005;  TS EN 10256 :2004;  TSE CR 10261 :1999;  TS EN 10266 :2004;  TS EN ISO 377 :2001;  TS EN ISO 643 :2008;  TS EN ISO 9001 :2001;  TS EN ISO 14284 (Eski no: TS ISO 14284) :1999;  TS EN ISO 15605 :2006;  TS EN ISO 15614-1 :2007; 


CEN/CENELEC:   CEN


DİLİ:   TR


 

 
  TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
 
TS EN 10219-1         
 
  1.Baskı ICS   77.140.75
   
  YAPISAL ÇELİK BORULAR - DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ - BÖLÜM 1: TEKNİK TESLİM ŞARTLARI  

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions  
 
 
   
  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA