Boyalı Profil Fiyatları

Boyalı Profil Fiyatları güncel listesi, boyalı kutu profil fiyatları ve boyalı kare profil fiyatları listesini buradan inceleyebilirsiniz.

Ebat Liste Fiyatı Metre/TL İskonto % KDV Dahil 6 Metre Fiyatı TL
10 x 10 x 1,20 DKP 3,84 33 18,22
10 x 10 x 0,80 DKP 2,68 33 12,71
10 x 20 x 1 DKP 3,84 33 18,22
10 x 10 x 0,90 DKP 2,98 33 14,14
10 x 20 x 1,20 DKP 4,56 33 21,63
10 x 10 x 1 DKP 3,22 33 15,27
10 x 20 x 1,50 SİYAH 5,23 33 24,81
10 x 20 x 1,50 DKP 5,56 33 26,37
10 x 20 x 0,70 DKP 3,06 33 14,52
15 x 15 x 0,70 DKP 3,06 33 14,52
10 x 20 x 0,80 DKP 3,11 33 14,75
15 x 15 x 0,80 DKP 3,11 33 14,75
10 x 20 x 0,90 DKP 3,47 33 16,46
15 x 15 x 0,90 DKP 3,47 33 16,46
15 x 15 x 1,20 4,56 33 21,63
15 x 15 x 1,50 DKP 5,56 33 26,37
15 x 15 x 1,50 SİYAH 5,23 33 24,81
10 x 30 x 0,70 DKP 3,81 33 18,07
10 x 30 x 0,80 DKP 4,03 33 19,12
10 x 30 x 0,90 DKP 4,54 33 21,54
10 x 30 x 1 DKP 5,00 33 23,72
15 x 25 x 1,20 DKP 5,94 33 28,18
10 x 30 x 1,20 DKP 5,94 33 28,18
15 x 25 x 1,50 DKP 7,15 33 33,92
10 x 30 x 1,50 DKP 7,15 33 33,92
15 x 25 x 1,50 SİYAH 6,41 33 30,41
10 x 30 x 1,50 SİYAH 6,41 33 30,41
15 x 25 x 2 DKP 9,37 33 44,45
15 x 25 x 2 SİYAH 7,86 33 37,28
10 x 30 x 2 DKP 9,37 33 44,45
10 x 30 x 2 SİYAH 7,86 33 37,28
15 x 25 x 2,50 SİYAH 10,07 33 47,77
20 x 20 x 0,70 DKP 3,81 33 18,07
10 x 30 x 2,50 SİYAH 10,07 33 47,77
20 x 20 x 0,80 DKP 4,03 33 19,12
20 x 20 x 1 DKP 5,00 33 23,72
20 x 20 x 1,50 DKP 7,15 33 33,92
15 x 15 x 1 DKP 3,84 33 18,22
20 x 20 x 1,50 SİYAH 6,41 33 30,41
20 x 20 x 2 DKP 9,37 33 44,45
20 x 20 x 2 SİYAH 7,86 33 37,28
20 x 20 x 2,50 SİYAH 10,07 33 47,77
15 x 25 x 0,70 DKP 3,81 33 18,07
20 x 30 x 0,70 DKP 4,72 33 22,39
15 x 25 x 0,80 DKP 4,03 33 19,12
20 x 30 x 0,80 DKP 4,92 33 23,34
15 x 25 x 0,90 DKP 4,54 33 21,54
20 x 30 x 0,90 DKP 5,56 33 26,37
15 x 25 x 1 DKP 5,00 33 23,72
20 x 30 x 1 DKP 6,09 33 28,89
20 x 30 x 1,20 DKP 7,38 33 35,01
20 x 30 x 1,50 DKP 9,08 33 43,07
20 x 30 x 1,50 SİYAH 7,75 33 36,76
20 x 30 x 2 DKP 11,77 33 55,83
20 x 30 x 2 SİYAH 9,40 33 44,59
20 x 30 x 2,50 SİYAH 11,82 33 56,07
20 x 30 x 3 SİYAH 13,98 33 66,32
20 x 40 x 0,70 DKP 6,04 33 28,65
20 x 40 x 0,80 DKP 6,09 33 28,89
20 x 20 x 0,90 DKP 4,54 33 21,54
20 x 40 x 0,90 DKP 6,63 33 31,45
20 x 40 x 1 DKP 7,38 33 35,01
20 x 40 x 1,20 DKP 8,74 33 41,46
20 x 40 x 1,50 DKP 10,93 33 51,85
20 x 40 x 1,50 SİYAH 9,09 33 43,12
20 x 40 x 2 DKP 14,26 33 67,64
20 x 40 x 2 SİYAH 11,24 33 53,32
20 x 40 x 2,50 SİYAH 13,98 33 66,32
20 x 40 x 3 SİYAH 16,64 33 78,93
25 x 25 x 0,70 DKP 4,72 33 22,39
25 x 25 x 0,80 DKP 4,92 33 23,34
25 x 25 x 0,90 DKP 5,56 33 26,37
30 x 30 x 0,70 DKP 6,04 33 28,65
25 x 25 x 1 DKP 6,09 33 28,89
30 x 30 x 0,80 DKP 6,09 33 28,89
25 x 25 x 1,20 DKP 7,38 33 35,01
30 x 30 x 0,90 DKP 6,63 33 31,45
25 x 25 x 1,50 DKP 9,08 33 43,07
30 x 30 x 1 DKP 7,38 33 35,01
25 x 25 x 1,50 SİYAH 7,75 33 36,76
30 x 30 x 1,20 DKP 8,74 33 41,46
25 x 25 x 2 DKP 11,77 33 55,83
30 x 30 x 1,50 DKP 10,93 33 51,85
25 x 25 x 2 SİYAH 9,40 33 44,59
30 x 30 x 1,50 SİYAH 9,09 33 43,12
25 x 25 x 2,50 SİYAH 11,82 33 56,07
30 x 30 x 2 DKP 14,26 33 67,64
25 x 25 x 3 SİYAH 13,98 33 66,32
30 x 30 x 2 SİYAH 11,24 33 53,32
30 x 40 x 0,90 DKP 7,93 33 37,62
30 x 40 x 1 DKP 8,78 33 41,65
30 x 40 x 1,20 DKP 10,32 33 48,95
30 x 40 x 1,50 DKP 12,66 33 60,05
30 x 40 x 1,50 SİYAH 10,61 33 50,33
30 x 40 x 2 DKP 17,05 33 80,88
30 x 40 x 2 SİYAH 13,18 33 62,52
30 x 40 x 2,50 SİYAH 16,39 33 77,75
30 x 40 x 3 SİYAH 19,39 33 91,98
30 x 30 x 2,5 SİYAH 13,98 33 66,32
30 x 50 x 0,90 DKP 10,15 33 48,15
30 x 30 x 3 SİYAH 16,64 33 78,93
30 x 50 x 1 DKP 10,20 33 48,38
30 x 40 x 0,80 DKP 7,10 33 33,68
30 x 50 x 5 SİYAH 36,48 33 173,05
30 x 50 x 1,20 DKP 11,80 33 55,97
30 x 50 x 1,50 DKP 14,51 33 68,83
30 x 50 x 1,50 SİYAH 12,06 33 57,21
30 x 50 x 2 DKP 18,97 33 89,99
30 x 50 x 2 SİYAH 14,86 33 70,49
30 x 50 x 2,50 SİYAH 18,05 33 85,62
30 x 50 x 3 SİYAH 21,53 33 102,13
30 x 50 x 4 SİYAH 29,03 33 137,71
30 x 70 x 1,50 SİYAH 16,34 33 77,51
30 x 70 x 2 SİYAH 20,30 33 96,30
30 x 70 x 2,50 SİYAH 24,13 33 114,46
30 x 70 x 3 SİYAH 28,70 33 136,14
30 x 70 x 4 SİYAH 38,04 33 180,45
35 x 35 x 1,50 SİYAH 11,15 33 52,89
35 x 35 x 2 SİYAH 13,84 33 65,65
35 x 35 x 2,50 SİYAH 16,63 33 78,89
35 x 35 x 3 SİYAH 19,68 33 93,35
40 x 40 x 0,90 DKP 10,15 33 48,15
40 x 40 x 1 DKP 10,20 33 48,38
40 x 40 x 1,20 DKP 11,80 33 55,97
40 x 40 x 1,50 DKP 14,51 33 68,83
40 x 40 x 1,50 SİYAH 12,06 33 57,21
40 x 40 x 2 DKP 18,97 33 89,99
40 x 40 x 2 SİYAH 14,86 33 70,49
40 x 40 x 2,50 SİYAH 18,05 33 85,62
40 x 40 x 3 SİYAH 21,53 33 102,13
40 x 40 x 4 SİYAH 29,03 33 137,71
40 x 40 x 5 SİYAH 36,48 33 173,05
40 x 60 x 1,20 DKP 15,56 33 73,81
40 x 60 x 1,50 DKP 18,14 33 86,05
40 x 60 x 1,50 SİYAH 15,32 33 72,67
40 x 60 x 2 DKP 23,83 33 113,04
40 x 60 x 2 SİYAH 18,96 33 89,94
40 x 60 x 2,50 SİYAH 22,78 33 108,06
40 x 60 x 3 SİYAH 27,18 33 128,93
40 x 60 x 4 SİYAH 36,12 33 171,34
40 x 60 x 5 SİYAH 44,36 33 210,43
40 x 80 x 1,20 DKP 19,00 33 90,13
40 x 80 x 1,50 DKP 23,05 33 109,34
40 x 80 x 1,50 SİYAH 19,47 33 92,36
40 x 80 x 2 DKP 30,35 33 143,97
40 x 80 x 2 SİYAH 23,12 33 109,67
40 x 80 x 2,50 SİYAH 27,80 33 131,87
40 x 80 x 3 SİYAH 33,18 33 157,39
40 x 80 x 4 SİYAH 44,55 33 211,33
40 x 80 x 5 SİYAH 55,22 33 261,94
40 x 100 x 1,50 DKP 27,46 33 130,26
40 x 100 x 1,50 SİYAH 23,77 33 112,76
40 x 100 x 2 DKP 35,46 33 168,21
40 x 100 x 2 SİYAH 28,04 33 133,01
40 x 100 x 2,50 SİYAH 32,63 33 154,78
40 x 100 x 3 SİYAH 38,82 33 184,15
40 x 100 x 4 SİYAH 51,58 33 244,67
40 x 100 x 5 SİYAH 63,92 33 303,21
50 x 50 x 1,20 DKP 15,56 33 73,81
50 x 50 x 1,50 DKP 18,14 33 86,05
50 x 50 x 1,50 SİYAH 15,32 33 72,67
50 x 50 x 2 DKP 23,83 33 113,04
50 x 50 x 2 SİYAH 18,96 33 89,94
50 x 50 x 2,50 SİYAH 22,78 33 108,06
50 x 50 x 3 SİYAH 27,18 33 128,93
50 x 50 x 4 SİYAH 36,12 33 171,34
50 x 50 x 5 SİYAH 44,36 33 210,43
50 x 90 x 1,50 DKP 27,46 33 130,26
50 x 90 x 1,50 SİYAH 23,77 33 112,76
50 x 90 x 2 DKP 35,46 33 168,21
50 x 90 x 2 SİYAH 28,04 33 133,01
50 x 90 x 2,50 SİYAH 32,63 33 154,78
50 x 90 x 3 SİYAH 38,82 33 184,15
50 x 90 x 4 SİYAH 51,58 33 244,67
50 x 90 x 5 SİYAH 63,92 33 303,21
50 x 100 x 1,50 SİYAH 28,23 33 133,91
50 x 100 x 2 SİYAH 30,27 33 143,59
50 x 100 x 2,50 SİYAH 35,46 33 168,21
50 x 100 x 3 SİYAH 42,20 33 200,18
50 x 100 x 4 SİYAH 55,05 33 261,14
50 x 100 x 5 SİYAH 68,88 33 326,74
50 x 100 x 6 SİYAH 86,00 33 407,95
60 x 60 x 1,20 DKP 19,00 33 90,13
60 x 60 x 1,50 DKP 23,05 33 109,34
60 x 60 x 2 DKP 30,35 33 143,97
60 x 60 x 2 SİYAH 23,12 33 109,67
60 x 60 x 2,50 SİYAH 27,80 33 131,87
60 x 60 x 3 SİYAH 33,18 33 157,39
60 x 60 x 4 SİYAH 44,55 33 211,33
60 x 60 x 5 SİYAH 63,92 33 303,21
60 x 80 x 1,50 DKP 27,46 33 130,26
60 x 80 x 1,50 SİYAH 23,77 33 112,76
60 x 80 x 2 DKP 35,46 33 168,21
60 x 80 x 2 SİYAH 28,04 33 133,01
60 x 80 x 2,50 SİYAH 32,63 33 154,78
60 x 80 x 3 SİYAH 38,82 33 184,15
60 x 80 x 4 SİYAH 51,58 33 244,67
60 x 80 x 5 SİYAH 63,92 33 303,21
60 x 100 x 2 DKP 42,84 33 203,22
60 x 100 x 2 SİYAH 32,54 33 154,36
60 x 100 x 2,50 SİYAH 37,92 33 179,88
60 x 100 x 3 SİYAH 44,72 33 212,13
60 x 100 x 4 37,09 33 175,94
60 x 100 x 5 46,42 33 220,20
60 x 100 x 6 56,65 33 268,72
60 x 120 x 2 22,88 33 108,53
60 x 120 x 2 DKP 29,36 33 139,27
60 x 120 x 2,50 26,79 33 127,08
60 x 120 x 3 31,79 33 150,80
60 x 120 x 4 41,96 33 199,04
60 x 120 x 5 52,22 33 247,71
60 x 120 x 6 64,56 33 306,25
70 x 70 x 1,50 14,94 33 70,87
70 x 70 x 1,50 DKP 17,24 33 81,78
70 x 70 x 2 17,49 33 82,97
70 x 70 x 2 DKP 22,26 33 105,59
70 x 70 x 2,50 20,51 33 97,29
70 x 70 x 3 24,40 33 115,74
70 x 70 x 4 32,42 33 153,79
70 x 70 x 5 40,18 33 190,60
80 x 80 x 2 20,29 33 96,25
80 x 80 x 2 DKP 26,89 33 127,56
80 x 80 x 2,50 23,76 33 112,71
80 x 80 x 3 28,12 33 133,39
80 x 80 x 4 37,09 33 175,94
80 x 80 x 5 46,42 33 220,20
80 x 80 x 6 56,65 33 268,72
80 x 100 x 2 22,88 33 108,53
80 x 100 x 2 DKP 29,36 33 139,27
80 x 100 x 2,50 26,79 33 127,08
80 x 100 x 3 31,79 33 150,80
80 x 100 x 4 41,96 33 199,04
80 x 100 x 5 52,22 33 247,71
80 x 100 x 6 64,56 33 306,25
80 x 120 x 2 26,03 33 123,48
80 x 120 x 2,50 30,59 33 145,11
80 x 120 x 3 35,95 33 170,53
80 x 120 x 4 47,29 33 224,32
80 x 120 x 5 58,25 33 276,31
80 x 120 x 6 70,75 33 335,61
80 x 120 x 8 97,48 33 462,41
80 x 140 x 3 43,36 33 205,68
80 x 140 x 4 56,63 33 268,63
80 x 140 x 5 70,10 33 332,53
80 x 140 x 6 84,17 33 399,27
80 x 140 x 8 112,45 33 533,42
80 x 160 x 2,50 37,66 33 178,64
80 x 160 x 3 43,74 33 207,49
80 x 160 x 4 56,94 33 270,10
80 x 160 x 5 70,26 33 333,29
80 x 160 x 6 84,78 33 402,16
80 x 160 x 8 117,28 33 556,33
90 x 90 x 2 22,88 33 108,53
90 x 90 x 2 DKP 29,36 33 139,27
90 x 90 x 2,50 26,79 33 127,08
90 x 90 x 3 31,79 33 150,80
90 x 90 x 4 41,96 33 199,04
90 x 90 x 5 52,22 33 247,71
90 x 90 x 6 64,56 33 306,25
100 x 100 x 2 26,03 33 123,48
100 x 100 x 2,50 30,59 33 145,11
100 x 100 x 3 35,95 33 170,53
100 x 100 x 4 47,29 33 224,32
100 x 100 x 5 58,25 33 276,31
100 x 100 x 6 70,75 33 335,61
100 x 100 x 8 97,48 33 462,41
100 x 150 x 3 46,87 33 222,33
100 x 150 x 4 61,35 33 291,02
100 x 100 x 5 76,23 33 361,60
100 x 150 x 6 92,39 33 438,26
100 x 150 x 8 127,13 33 603,05
100 x 200 x 3 64,98 33 308,24
100 x 200 x 4 77,67 33 368,44
100 x 200 x 5 94,59 33 448,70
100 x 200 x 6 114,45 33 542,91
100 x 200 x 8 154,05 33 730,75
110 x 110 x 3 43,36 33 205,68
110 x 110 x 4 56,63 33 268,63
110 x 110 x 5 70,10 33 332,53
110 x 110 x 6 84,17 33 399,27
110 x 110 x 8 112,45 33 533,42
120 x 120 x 2,50 37,66 33 178,64
120 x 120 x 3 43,74 33 207,49
120 x 120 x 4 56,94 33 270,10
120 x 120 x 5 70,26 33 333,29
120 x 120 x 6 84,78 33 402,16
120 x 120 x 8 117,28 33 556,33
140 x 140 x 4 73,39 33 348,13
140 x 140 x 5 89,72 33 425,60
140 x 140 x 6 108,37 33 514,06
140 x 140 x 8 145,62 33 690,76
150 x 150 x 3 64,98 33 308,24
150 x 150 x 4 77,67 33 368,44
150 x 150 x 5 94,59 33 448,70
150 x 150 x 6 114,45 33 542,91
150 x 150 x 8 154,05 33 730,75
150 x 200 x 3 79,10 33 375,22
150 x 200 x 4 91,80 33 435,46
150 x 200 x 5 114,23 33 541,86
150 x 200 x 6 138,33 33 656,18
150 x 200 x 8 191,30 33 907,45
150 x 250 x 4 114,67 33 543,95
150 x 250 x 5 138,58 33 657,37
150 x 250 x 6 167,36 33 793,89
150 x 250 x 8 224,17 33 1.063,37
150 x 250 x 10 275,02 33 1.304,58
175 x 175 x 3 79,10 33 375,22
175 x 175 x 4 91,80 33 435,46
175 x 175 x 5 114,23 33 541,86
175 x 175 x 6 138,33 33 656,18
175 x 175 x 8 191,30 33 907,45
200 x 200 x 4 114,67 33 543,95
200 x 200 x 5 138,58 33 657,37
200 x 200 x 6 167,36 33 793,89
200 x 200 x 8 224,17 33 1.063,37
200 x 200 x 10 275,02 33 1.304,58
200 x 300 x 5 175,90 33 834,40
200 x 300 x 6 211,18 33 1.001,75
200 x 300 x 8 285,77 33 1.355,58
200 x 300 x 10 346,11 33 1.641,81
250 x 250 x 5 175,90 33 834,40
250 x 250 x 6 211,18 33 1.001,75
250 x 250 x 8 285,77 33 1.355,58
250 x 250 x 10 346,11 33 1.641,81

LİSTEDEKİ FİYATLAR GEBZE, DİLOVASI, OSMANİYE ve EREĞLİ DEPOLARIMIZDAN PAKET BAZLI ÇIKIŞLAR İÇİN GEÇERLİDİR

Boyalı Profil Fiyatları güncel listesi, boyalı kutu profil fiyatları ve boyalı kare profil fiyatları listesini buradan inceleyebilirsiniz. Boyalı profiller uzun süredir yatay bir seyir izliyordu. Fakat son günlerde fiyatlarda artış yaşanmaya başladı. Bunun başlıca nedeni yassı çelik fiyatlarının hammaddeye bağlı yükselişidir.

BOYALI PROFİL NEDİR?

Boyalı profil siyah profillerin üretiminden sonra fabrikaların özel olarak yaptırmış oldukları son sistem fırınlarla antipas(astar)boyası uygulamasıdır. Bu ürünler genel olarak kırmızı renk astar şeklinde üretilmektedir. Ancak istenildiği takdirde siparişe göre gri antipas olarakda üretilebilmektedir.

BOYALI PROFİL ÖZELLİKLERİ

Boyalı profillerin üretim amacı imalat yapan firmaları profilleri boyama işinden kurtarmaktır. Hem zaman olarak firmalara kazanç sağlar hemde maliyet olarak daha hesaplıdır. Siyah profil hemen paslanırken boyalı profiller yıllarca paslanmaz ve uzun ömürlüdür.

BOYALI PROFİL KULLANIM ALANLARI

Raf ve depolama sistemlerinde, çelik Konstrüksiyon uygulamalarında, inşaat ve mimarı uygulamalarında, balkon, pencere, merdiven ve bahçe korkuluklarında, binalara giydirilen dış cephe kaplamalarında, binaların çatılarında kullanılmaktadır.

Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.